higher bmi increases cancer rates 1024x683 - Ny studie visar att högre kroppsmassindex (BMI) ökar risken för att utveckla 10 av de vanligaste cancrarna

En ny studie utförd av forskare vid London School of Hygiene & Tropical Medicine och Farr Institute of Health Informatics Research, visar att övervikt och fetma ökar risken att utveckla 10 av de vanligaste cancrarna.

Detta är den största studien i sitt slag om BMI (kroppsmassaindex) och cancer och omfattar mer än 5 miljoner vuxna i Storbritannien.

Forskarna fann att:

För varje 5 kg/m² ökning i kroppsmasseindex (BMI) ökade risken för livmodercancer med 62%, gallblåsecancer med 31%, njurcancer med 25%, livmoderhalscancer med 10%, sköldkörtelcancer med 9% och leukemi med 9%. Högre BMI ökade också den övergripande risken för lever-, tarm-, äggstocks- och bröstcancer.

För att ge en referensram klassificeras 64% av de vuxna som överviktiga eller mycket överviktiga i Storbritannien. Detta jämförs med mindre än 40% under 1980-talet och antalet fortsätter att öka i takt med att åren går.

Men detta problem är inte förknippat till enbart Storbritannien, utan är en global trend vilket kan ses i det här diagrammet:

overweight-adults-country

Således kan forskarna som genomfört studien uppskatta att över 12 000 fall av de vanligaste cancrarna i Storbritannien är hänförliga till övervikt eller fetma och att om BMI fortsätter öka kan det leda till över 3 500 extra fall av cancer per år enbart i Storbritannien.

 

Räkna ut ditt BMI med vår BMI-kalkylator

 

Betydelsen av att upprätthålla en hälsosam livsstil

Precis som forskningen belyser måste du ta hand om din kropp om du vill minska risken för sjukdomar som cancer. Detta innebär att leva en hälsosam livsstil, att äta bra och att hålla en hälsosam vikt. Det kanske låter som sunt förnuft men av forskningen att döma är sunt förnuft inte alltid en självklarhet.

References:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960892-8/fulltext